PVG

Top.LV

LV     LV

Jaunumi

Arhīvs

Izglītība

Absolventi

Serviss

Atsauksmes

--> --> -->
  Par PVĢ
  Uzņemšana
    Virtuālā PVĢ
    E-klase
    Uzdevumi.lv
    StartIT.lv
    Pasākumu plāns
    PVĢ bibliotēka
    PVĢ panākumi
    Tradīcijas
    Parlaments
    Skolas projekti
    Skolēnu projekti
    PVĢ avīze
    Bildes
    Stundu saraksts
    Mācību materiāli
    Labā prakse
  Datorlapa
  Preiļu bibliotēka
  Preili.lv
  Dažādas vietnes
  Latvija un ES
    Ģimnaziādes
    Atklātā olimpiāde
  Konkurss Krauklīts
Saules aktivitāte PVĢ Solis
Projekts SOLIS
  0 W/m2

  Meklēt
  Sūtīt SMS
LMT   TELE2   Bite
 
  Apmeklētāji
  
 
Francis Livmanis

"VISPĀRĪGĀ BIOLOĢIJA - jautājmu un testu krājums"

fl-gram1.jpg (180254 bytes)  fl-gram2.jpg (80201 bytes)

 

FRANCIS LIVMANIS -
1970.gadā beidzis Daugavpils Pedagoģiskā institūta dabaszinātņu fakultāti. Strādājis Aglonas internātskolā, Višķu lauksaimniecības tehnikumā, Preiļu 1. vidusskolā un pēc tās reorganizācijas - Preiļu Valsts ģimnāzijā par ķīmijas un bioloģijas skolotāju, Preiļu rajona ķīmijas skolotāju metodiskās apvienības vadītājs.

Priekšvārds:
"Testu metode dod iespēju īsā laikā klasē pārbaudīt vai mācīšanās procesā nostiprināt skolēnu zināšanas. "Jautājumu un testu krājumā" ir sakopoti jautājumi skolēnu paškontrolei, apgūstot noteiktu bioloģijas tematu stundās, patstāvīgam darbam mājās, gatavojoties ieskaitēm, vispārinot zināšanas bioloģijā. Testi pārsvarā ietver tematus, kas paredzēti "Vidējās izglītības standartā vispārējā bioloģijā", taču testu grūtība pakāpes ir dažādas, ir testi, kas noder skolēniem, gatavojoties bioloģijas olimpiādēm, iestājpārbaudījumiem augstskolās padziļinātā bioloģijas kursa ietvaros.
Pareizo atbilžu skaits nav noteikts, var būt tikai viena vai vairākas pareizas atbildes. Skolotājs "Jautājumu un testu krājumu" var izmantot gan gatavojoties stundām, gan skolēnu zināšanu kontrolei.
Krājumā ievietoti arī zīmējumi un shēmas, kas padziļina skolēnu zināšanas, liek vispārināt, secināt, veidot loģisku stāstījumu.
Testi ir pārbaudīti Preiļu Valsts ģimnāzijā, tie ievērojami atvieglo skolotāja darbu, dara stundas raitas un interesantas. Dažus testus var uzdot skolēniem kā mājas darbus.

/Francis Livmanis - Preiļu Valsts ģimnāzijas
ķīmijas un bioloģijas skolotājs/

p.s. 1999.gadā iznāca Lilijas Livmanes grāmata ...


  Bilžu galerija
Bilžu galerija
  Vārda dienas
Verners, Muntis
© Alex
Rakstīt PVG         Lietot kā sākumlapu         Saglabāt saiti
Webmaster