PVG

Top.LV

LV     LV

Jaunumi

Arhīvs

Izglītība

Absolventi

Serviss

Atsauksmes

--> --> -->
  Par PVĢ
  Uzņemšana
    Virtuālā PVĢ
    E-klase
    Uzdevumi.lv
    StartIT.lv
    Pasākumu plāns
    PVĢ bibliotēka
    PVĢ panākumi
    Tradīcijas
    Parlaments
    Skolas projekti
    Skolēnu projekti
    PVĢ avīze
    Bildes
    Stundu saraksts
    Mācību materiāli
    Labā prakse
  Datorlapa
  Preiļu bibliotēka
  Preili.lv
  Dažādas vietnes
  Latvija un ES
    Ģimnaziādes
    Atklātā olimpiāde
  Konkurss Krauklīts
Saules aktivitāte PVĢ Solis
Projekts SOLIS
  0 W/m2

  Meklēt
  Sūtīt SMS
LMT   TELE2   Bite
 
  Apmeklētāji
  
 
Latvijas Skolēnu Mācību firmu salidojums

Latvijas Skolēnu Mācību firmu salidojums

16. un 17. aprīlī Preiļu Valsts ģimnāzijā notika Latvijas Skolēnu Mācību firmu (SMF) salidojums. Tā kā ģimnāzijas nolikums paredz, ka katram audzēknim mācību gada laikā jāizstrādā projekta darbs, tad šis pasākums bija 3. komerckursa audzēkņu Gunta Bernāna, Sanda Brovacka (viņi paši arī SMF dalībnieki) un Gata Kvedera projekts. Skolēnu konsultante bija PVĢ komerczinību skolotāja Dr. oec. Elita Jermolajeva.

Salidojuma programma


Konkursa "Jaunie līderi" nolikums:

Devīze:

"Turiet savu prātu atvērtu, lai tas spētu nemitīgi mainīties. Uzmundriniet to. Izdabājiet tam. Vienīgi vērtējot un pārvērtējot savus spriedumus, jūs varat progresēt." /Deils Kārnegijs/

Mērķi:

1) papildināt skolēnu zināšanas par mūsdienu tirgus ekonomikas jautājumiem; 2) dot skolēniem iespēju apliecināt sevi uzņēmējdarbības spēlē; 3) rast iespēju satikties un apspriesties uzņēmīgiem skolēniem no dažādiem Latvijas novadiem.

Uzdevumi:

1) ar konkursa palīdzību noskaidrot labākos un zinošākos jauniešus; 2) noskaidrot, cik labi jaunieši orientējas Latvijas un pasaules ekonomiskajā situācijā.
Uz salidojumu bija atbraukušas 12 SMF, lai gan pieteikušās bija daudz vairāk. Iemesli, kāpēc vairākas firmas pat nepaziņoja par savu neierašanos, lai paliek uz šo skolēnu sirdsapziņas.
Konkursā "Jaunie līderi" uzvarēja Liepājas 1.vidusskolas topošā SMF "Migla", 2. vietā - Ādažu vidusskolas "L un I" un Liepājas 1.vsk. "Tomiņš", 3. vietā - "ETA" no N. Draudziņas ģimnāzijas (Rīga) un topošā SMF "Ralfs" no Jelgavas 4. vidusskolas.
Pasākuma organizatoru - PVĢ 3 skolēnu mācību firmas "Troksnis", "Ritms" un "Kabata" piedalījās konkursā kā vadītāji, skatītāji un līdzjutēji.
Konkursu vērtēja žūrija, kurā bija skolēnu ekonomiskās izglītības apmācības programmas "Junior Achievement - Latvija" ( JAL ) pārstāves Kristīne Grauziņa un Kristīne Ivanova, Preiļu Nevalstisko Organizāciju Atbalsta Centra koordinatore Inese Kursīte, Daugavas Slimokases Preiļu filiāles direktore Viktorija Šmukste un "Unibankas" Preiļu filiāles pārstāvis Aivars Kjarkužs.

Par salidojuma dalībnieku labsajūtu 2 dienas Preiļos gādāja, kā arī vērtīgas un garšīgas balvas bija sarūpējuši sponsori:
SO "Junior Achievement - Latvija"
"Unibankas" Preiļu filiāle
"Zemes un hipotēku bankas" Preiļu filiāle
SIA "Arka"
I/U "Pie Torņa"
A/S "Latgarants"
SIA "Salanga"
SO "Preiļu NVO Atbalsta Centrs"

Salidojuma laikā notika arī skolēnu darbs grupās - domu apmaiņa par problēmām, ar kurām sastopas SMF, kā arī par ieguvumiem, ko dod savu spēju pārbaude uzņēmējdarbībā. Pēc pasākuma dalībnieki izteica viedokli par šāda salidojuma nepieciešamību katru gadu. Īpaši svarīgi tas ir pašreiz, kad notiek firmu likvidācija ( sakarā ar mācību gada beigām ) , atskaišu iesniegšana firmu reģistrācijas vietā - "JAL" un gatavošanās oficiālajam SMF konkursam, kurā tiek noteikta labākā Latvijas Skolēnu Mācību firma, kura pēc tam pārstāv valsti Eiropas čempionātā. Iepriekšējā gadā tā bija "ZERO +" no Preiļu Valsts ģimnāzijas, kas piedalījās sacensībās Maltas Republikā.
Jebkuras skolēnu aktivitātes ārpus stundām , tai skaitā darbs SMF, palīdz labāk izvēlēties nākamo profesiju, dod iespēju tikties ar saviem vienaudžiem, saskarties ar grūtībām, veiksmi un galarezultātā - labāk sagatavoties dzīvei.

SMF salidojuma Preiļos dalībnieki un fotogrāfijas.

  Bilžu galerija
Bilžu galerija
  Vārda dienas
Verners, Muntis
© Alex
Rakstīt PVG         Lietot kā sākumlapu         Saglabāt saiti
Webmaster