Sākums Galerija Rezultāti Nolikums   PVG

[Nolikums]

Zīmējumu konkursa nolikums Preiļu rajona 2002./2003. mācību gadā

 

Mērķi un uzdevumi:

    Konkursa mērķis un uzdevums ir paplašināt un padziļināt skolēnu zināšanas darbā ar lietišķām programmām, aktivizēt ārpusstundu darbu, radīt papildus stimulus lietišķo programmu apguvei, attīstīt skolēnos iztēli un estētisko gaumi.

Konkursa norise

    Konkurss tiek organizēts divos posmos:

I posms – skolas konkurss – līdz 2003. gada 04. aprīlim (vai agrāk).

II posms – rajona konkurss – līdz 2003. gada 11. aprīlim.

Līdz 2003. gada 25. aprīlim darbu vērtēšana un izvietošana internetā.

Konkursa organizēšana un dalībnieki

    Konkursā piedalās Preiļu rajona pamatskolu un vidusskolu skolēni. Skolas konkursa kārtā ieteicams iesaistīt pēc iespējas vairāk skolēnu. Dalībnieki tiek sadalīti trīs grupās:

  • I grupa – 1. – 4. klases
  • II grupa – 5. - 9. klases
  • III grupa – 10. – 12. klases

    Skolas konkursu organizē un vada informātikas skolotājs. Konkursa organizēšanā ir ieteicams iesaistīt vizuālās mākslas skolotājus un ārpusstundu darba organizatorus.

    Uz III konkursa posmu tiek izvirzīti 3 labākie darbi katrā grupā no katras skolas, ja skolā skolēnu skaits ir līdz 100 audzēkņiem, 5 darbus, ja līdz 200 un 10 darbus virs 200 audzēkņiem.

Konkursa norise

    Darbu veidošanai var izmantot jebkuru grafisku redaktoru – Paint, MS Draw, Corel Draw, PhotoShop vai citu pieejamo programmu. Zīmējumu temats 2003. gada konkursam katrā apakšgrupā ir savādāks:

    1.      1. - 4. klašu grupā temats ir “Pasaka”
    2.      5. - 9. klašu grupā temats ir “Gadalaiki”
    3.      10. - 12. klašu grupā temats ir “Klusā daba”
    Zīmējumu izveidē NEDRĪKST izmantot gatavus objektus, skanētus attēlus un fotogrāfijas. Attēla izdrukas izmērs ne lielāks kā A4. Gala darbam jābūt statiskai (nekustīgai) bildei. Darbs ir jāizpilda vai nu vektorgrafikā vai rastrgrafikā (nejaucot kopā abas grafikas).
   Katru zīmējuma failu jāiekopē savā mapē. Katrā mapē jāizveido teksta fails, kurā jānorāda:

   1) autora vārds un uzvārds.
   2) skolas nosaukums,
   3) klase, kurā autors mācās,
   4) darba nosaukums,
   5) ar kādas programmas palīdzību tiek veidots darbs,
   6) zīmējuma fails ir jāiekopē JPG formātā un OBLIGĀTI oriģinālajā formātā, t.n. ja darbs ir veidots ar programmu Photoshop, tad zīmējumam ir jābūt saglabātam gan JPG formātā, gan arī PSD formātā, kas arī ir Photoshop formāts.
   Darbus jāiesūta elektroniski SAARHIVĒTĀ (!!!) veidā uz rajona vērtēšanas komisiju ne vēlāk kā līdz 11. aprīlim vienā no sekojošiem veidiem:    

   1) uz adresi konkurss@pvg.edu.lv, subject norādot skolas nosaukumu,
   2) jāiekopē uz FTP servera ftp://ftp.pvg.edu.lv savas skolas mapē un uz adresi konkurss@pvg.edu.lv, subject norādot skolas nosaukumu, jānosūta norāde, ka konkursa darbs ir iekopēts FTP servera konkrētās skolas mapē,
   3) darbus iesniegt PVĢ iekopētus datu nesējā disketē vai CD diskā vai skolas kurām nav ON-LINE Interneta pieslēguma var atvest ar sistēmbloku (!!!).

Vērtēšana

   I posma vērtēšanas komisiju sastāvs un darbu atlases nosacījumi ir skolu ziņā. Darbu tematus jāpieskaņo rajona posma izvēlētajiem tematiem.
   II posma vērtēšanas komisija sastāvēs no Preiļu rajona skolu informātikas skolotājiem un neatkarīgiem speciālistiem – māksliniekiem (komisija tiks precizēta martā - aprīlī).
   Godalgotas vietas tiks piešķirtas 3 labākiem darbiem katrā grupā. Uzvarētāji tiks apbalvoti (iespēju robežās atkarībā no sponsoriem).
   Visi iesūtītie darbi tiks izvietoti Preiļu rajona PVĢ Web serverī (skat. pagājušā gada darbus PVĢ lapā www.pvg.edu.lv saite ‘Datorlapa’).

[Copyleft © PVĢ; Designed, coded by Jānis Anspaks]

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!