Preiļu novada atklātais datorātrrakstīšanas konkurss skolēniem 2016. gadā
Npk Vārds Uzvārds Klase Skola Grupa Simboli 5 min. Kļūdu skaits Vidēji 1 min. Vieta Skolotājs
1 Jānis  Šaraks 8 Preiļu 1. pamatskola psk 1018 19 196 1 Pēteris Bernāns
2 Kristaps Kokins 7 Galēnu pamatskola psk 674 112 90 2 Andris Strupītis
3 Rinalds Tumāns 7 Galēnu pamatskola psk 451 14 84,6 3 Andris Strupītis
4 Solvita Ragauša 7 Priekuļu pamatskola psk 441 20 80,2 4 Diāna Bravacka
5 Erlends Cakuls 9 Dravnieku pamatskola psk 502 73 71,2 5 Aivars Broks
6 Valdis Mihailovs 7 Priekulu pamatskola psk 158 0 31,6 6 Diāna Bravacka
                     
7 Matīss Dambītis 11 Preiļu Valsts ģimnāzija vsk 1437 5 285,4 1 Ivars Pakers
8 Rūta Daniela Pastare 11 Preiļu Valsts ģimnāzija vsk 1394 2 278 2 Ivars Pakers
9 Vitālijs  Višņakovs 11 Preiļu 2.vidusskola vsk 1158 16 225,2 3 Aivars Podskočijs
10 Andrejs Holopovs 10 Riebiņu vidusskola vsk 1188 40 221,6 4 Guntis Tjarvja
11 Agnese Pūga 10 Preiļu Valsts ģimnāzija vsk 1110 10 218 5 Ivars Pakers
12 Artjoms Serkovs 11 Preiļu 2.vidusskola vsk 1085 38 201,8 6 Aivars Podskočijs
13 Armands Rusiņš 10 Preiļu Valsts ģimnāzija vsk 1055 36 196,6 7 Ivars Pakers
14 Daniels Freimanis 10 Preiļu Valsts ģimnāzija vsk 347 13 64,2 8 Ivars Pakers
2016. gada 8. aprīlī