Free Pascal

Programmēšanas pamatu, jēdzienu apgūšana zinību pilnveidošana. Programmēšana Free Pascal programmēšanas valodā apskatīta maksimālā īsumā ar domu neizmantot lieku tekstu, lai pateiktu tikai galveno. Šeit sastopams tikai neliels paskaidrojums par tēmām, kas nozīmē, ka bez grāmatas vai citiem resursiem no šīs pamācības vēl nevar apgūt Free Pascal valodu.

Mācīties

Lapu veidojis: Normunds Skudra .