1981. gada aprīlī presē parādījās pirmais teksts ar virsrakstu breakdance. Mēdijiem nebija zināšanas par streetdance deju stiliem un to paveidiem, tādēļ par breakdance tie sauca visas deju kustības, ko redzēja izpildām dejotājus uz ielas un deju klubos. Astoņdesmito gadu sākumā aizvien vairāk mēdiji sāka pievērst uzmanību streetdance kultūrai. Tie dejā saskatīja iespēju pelnīt naudu, un tiem neinteresēja kultūras saglabāšana un attīstīšana, taču pateicoties tieši mēdijiem, cilvēkiem visā pasaulē ir iespēja nodarboties ar streetdance deju stiliem.
             Breakdance stils literatūras avotos ir aprakstīts ļoti atšķirīgi. Pasaulē ir sastopami desmitiem dažādu viedokļu par šo terminu. Ir cilvēki, kas uzskata, ka vārdu breakdance izdomāja Afrika Bambaataa astoņdesmito gadu sākumā. Ir viedoklis, ka vārdu ieviesa deju grupa „Chain Reaction” 1974. gadā. Grupa sākotnēji ieviesa vārdu break, ar ko apzīmēja locking fiksācijas, kas izskatījās kā lauztas kustības. Populārākais viedoklis ir, ka vārdu breakdance izdomāja mēdiji, jo nezināja precīzu deju stilu nosaukumus. Pēc pāris gadiem vārds jau bija kļuvis starptautisks, taču īstas skaidrības, kas slēpjas zem  breakdance nav vēl noskaidrots pat šodien. Līdz ar mēdiju iejaukšanos, streetdance kultūra izmainījās. Dejotājiem raksturīga bija dažādu deju stilu izpildīšana vienā dejā. Daudzi deju stili saplūda kopā un izveidoja kaut ko jaunu. Breaking deju stila dejotāji savās kombinācijās ielika up-rock kustības, un tādā veidā up-rock deju stils praktiski izzuda. tāpat arī notika ar bopping, sticking, snacking, filmore un vēl daudziem citiem deju stiliem, kas tagad ir electric boogie deju stila kustības. Daudzi streetdance kultūras aizsācēji uzskatīja, ka viņu kultūra ir izjaukta un komercializēta. Cilvēki, kas sākotnēji nodarbojās ar ielu dejām, pauž viedokli, ka  deju stili ir jādala atsevišķi un tos nedrīkst jaukt kopā. Manuprāt, agri vai vēlu, ar vai bez mēdiju palīdzības, deju veidiem attīstoties, tie vairāk vai mazāk saplūstu kopā.
             Literatūras avotos var atrast dažādus skaidrojumus un aprakstus breakdace deju stilam. Pēc amerikāņu vārdnīcas skaidrojuma breakdance ir deju stils, kam raksturīgas veiklas, asas griezienu kustības, kombinējot tās ar pantomīmas mākslu, taču šo viedokli daudzi cilvēki apšauba, jo uzskata, ka breakdance stilu izpilda pavisam savādāk. Vairumā literatūras avotu autori uzskata, ka breakdance ir vienkārši cits nosaukums breaking deju stilam. Manuprāt, šāds viedoklis izveidojās tādēļ, ka breking ir deja pie lauztas mūzikas, bet breakdance tulkojumā nozīmē lauzta deja. Pēc manām domām astoņdesmito gadu sākumā breaking bija populārākais no hip hop kultūras deju veidiem, tā iespaidā mēdiji par breakdance nosauca tieši breaking stilu. Daļā materiālu autori pauž viedokli, ka breakdance ir visi old-school deju veidi, tas ir breaking, electric boogie un up-rock. Kad mēdiji sāka pievērst uzmanību ielu dejām, tie nešķiroja katru deju stilu atsevišķi, bet gan apvienoja tos visus kopā, tādēļ izveidojās vienots termins- breakdance. Krievijas literatūras avotos breakdance iedala divos veidos- augšējā un apakšējā. Augšējā breakdance ietilpst electric boogie un pop-locking deju veidi. Apakšējā breakdance ietilpst breaking deju stils. Es šim dalījumam daļēji nepiekrītu, jo electric boogie deju stilā ir kustības pa grīdu, un breaking deju stilā ir salīdzinoši daudz elementu stāvus pozīcijā, bez tam pirmās breaking kustības bija stāvus pozīcijā. Amerika literatūras avotos breaking deju stilu iedala divos veidos, ja kustības ir stāvus tad, tās dēvē par top-rock, bet, ja kustības tiek izpildītas pa zemi, tad down-rock. Dažos literatūras avotos iepriekš minētie uzskati  tiek jaukti kopā un vienā tekstā var sastapt pretējus viedokļus. Manuprāt, nepareizs ir viedoklis, ka breakdance un breaking ir sinonīmi, un tajā pašā laikā breaking sadalās divās daļās- augšējā un apakšējā. Breaking ir atšķirīgs deju stils no electric boogie un tos, manuprāt, nedrīkst jaukt kopā. Nelielā daļā literatūras avotu var sastapt viedokli, ka breakdance ir visi streetdance deju veidi kopā. Vārds breakdance parādījās astoņdesmito gadu sākumā, taču new-school deju stili sāka veidoties tikai astoņdesmito gadu vidū, tādēļ, pēc manām domām, ar breakdance nevar apzīmēt visus streetdance deju veidus.
             Mēdiji dejotājus, kas izpildīja dejas uz ielām vai klubos, dēvēja par breakdancers. Daudzi cilvēki uzskata, ka tas ir sinonīms vārdam b-boys, taču daļa cilvēku, īpaši sākotnējie old-school deju stilu aizsācēji uzskata, ka tie nekādā gadījumā nav sinonīmi. Viņi īpaši uzsver, kas breakdancers ir vienkārši dejotāji, kas izpilda old-school deju veidus, bet b-boys ir dejotāji, ka attīsta streetdance kultūru, un ir ar visu sirdi un dvēseli šajā kultūrā. Pēc manām domām, abi termini ir līdzīgi, taču atšķiras b-boys un breakdancers dejotāju domāšana un uzskati par streetdance.