Par mums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ Kontakts-Preiļi” tika nodibināta 1993.gadā.

SIA “Kontakts-Preiļi” ir uzticams biznesa partneris ar lielisku starptautisku pieredzi zāģmateriālu importa – eksporta jomā, kā arī materiālu transportēšanas pakalpojumu sniegšanā.
Mūsu galvenais darbības virziens ir šķeldas, zāģmateriālu ražošana un  realizācija – iepirkšana, tirdzniecība un eksports uz citām Eiropas valstīm.
SIA “Kontakts-Preiļi” ir ieguvusi atzinīgu novērtējumu un stabilu vietu sadarbībā ar saviem partneriem kokmateriālu tirgū.
To nodrošina:
- nemainīgi produkcijas kvalitātes standarti, kas atbilst visām pasūtītāju prasībām,
- konstruktīvi veidoti un uzturēti darījumu sakari ar tirdzniecības partneriem, piegādātājiem un pasūtītājiem,
- mūsdienu biznesa tempiem atbilstoša darba organizācija, kā arī efektīva kvalitātes uzraudzība visos darbības līmeņos.

Mūsu izvirzītais mērķis ir veicināt mūsu sadarbību gan ar esošajiem, gan ar potenciālajiem partneriem, tādējādi palielinot realizācijas apjomus un nodrošinot augstvērtīgu kvalitāti.
Esam ieinteresēti jaunu sadarbības partneru piesaistē.