MŪZIKA BAZNĪCĀ

Katoļticīgo sakrālās mūzikas attīstība

Mūzika Latgales katoļu baznīcās

Ērģeļu vēsture

Ērģeles Latgales baznīcās

 

PREIĻU BAZNĪCAS DRAUDZES KORIS

Preiļu Romas Katoļu baznīca

Preiļu baznīcas draudzes koris un tā vadītāji

Preiļu baznīcas draudzes kora repertuārs

 

HENRIKA NOVICĀNA PERSONĪBA

Biogrāfija, darba gaitas

Laikabiedru atmiņās

 

GALVENĀS ATZIŅAS PAR PREIĻU BAZNĪCAS DRAUDZES KORI

 

IZMANTOTIE AVOTI

 

Web lapu veidoja Elīna Ivanova  e-mail:    eliinite@inbox.lv