Šajā Web lapā aprakstītas Preiļu baznīcas draudzes muzikālās tradīcijas un to kopēju darbība kopš brīža, kad atrodama pirmā informācija par šo tēmu, līdz mūsdienām. Šeit ir arī informācija par sakrālās mūzikas, kora un ērģeļu attīstību un nozīmi pasaulē, kas palīdz labāk izprast situāciju Preiļu baznīcā. Plašāk aprakstīta Henrika Novicāna personība, jo viņa ieguldījums Preiļu muzikālās dzīves attīstībā ir ļoti nozīmīgs.