1s.jpg (9133 bytes)  Skatīt >>                                  

Diagrammas >>
Skolotāji:
1. Marija Bernāne - skolas direktore; bioloģijas un ķīmijas skolotāja;
2. Inga Elste - direktora vietniece mācību darbā; vēstures un sociālo zinību skolotāja;
3. Daiga Ceipiniece – pirmsskolas un veselības mācības skolotāja;
4. Rita Teilāne - sākumskolas un vizuālās mākslas skolotāja;
5. Zinta Bruzgule - sākumskolas skolotāja;
6. Valdis Mežajevs - matemātikas, fizikas, un informātikas skolotājs;
7. Jānis Putins - mūzikas skolotājs;
8. Aina Vovere – rokdarbu, mājturības, ģeogrāfijas un matemātikas skolotāja;
9. Anna Sondore - latviešu valodas skolotāja;
10. Iveta Broka - angļu un latviešu valodas skolotāja;
11. Natālija Upeniece- krievu valodas un ekonomikas skolotāja;
12. Valdis Upenieks- sporta un mājturības skolotājs.