taktsmers.gif (2917 bytes)

    Taktsmērs ir mūzikas ritma skaitīšana. Taktsmērs ir apzīmējums, kurš norāda takts ilgumu.Taktsmērs norāda uz cik jāskaita taktī. Jāskaita tāpēc, lai varētu zināt mūzikas tempu un kādas nots ilgumu. Visvienkāršākie taktsmēri ir divas ceturtdaļas 24.jpg (944 bytes)  , četras ceturtdaļas 44.jpg (927 bytes) jeb 44_.jpg (792 bytes) (četras ceturtdaļas ir raksturīgas maršam) un trīs ceturtdaļas 34.jpg (951 bytes) (parasti izmanto valsī). Protams pastāv arī taktsmēri, kuri nav tik bieži sastopami. Piem. 22.jpg (929 bytes)jeb22_.jpg (857 bytes) , 38.jpg (938 bytes),68.jpg (933 bytes) u.c. Taktis vienu no otras atdala ar taktssvītrām un skaņdarba beigās liek dubultsvītru. Taktsvītras ne tikai atdala vienu takti no otras, bet arī kalpo kā atkārtošanas zīme. Lai parādītu, ka jāatkārto no 2. takts līdz 5., tad 2. takts sākumā liek dubultsvītru ar diviem punktiņiem blakus un 5. takts beigās izdara tāpat.