intervali.gif (2576 bytes)

Intervāls ir attālums no vienas skaņas līdz otrai. Arī interāliem ir nosaukumi, bet tie ir vienkāršāki. Daži intervāli dalās vēl divos bet daži nedalās. Vienkāršak to visu apskatīt tabulā.
Nosaukums Dalās vai nedalās Apzīmējums Skanējums
Tīra prīma nedalās t1 Viena un tā pati skaņa
Sekunda Maza sekunda m2 Ļoti griezīga
Liela sekunda l2 Arī griezīga, bet ne tik ļoti
Terca Maza terca m3 Sumjah
Liela terca l3 Ne tik skumja
Tīra kvarta Nedalās t4 Maršveidīga
Tīra kvinta Nedalās t5 Tukša
Seksta Maza seksta m6 Līdzīga m3
Liela seksta l6 Līdzīga l3
Septīma Maza septīma m7 ne tik griezīga
Liela septīma l7 ļoti griezīga
Tīra oktāva Nedalās t8 Līdzīga prīmai