apversumi.gif (11067 bytes)

Apvērsumi ir trijskaņa formas, kurā apakšējā skaņa pāriet uz augšu. Un visu laiku trijskaņa pakāpes mainās un veido trijskaņa apvērsumus. To visu vienkāršāk vērot tabulā.
Apvērsums Apzīmējums Attēls Skaņas Do mažorā Pakāpes
Trijskanis T53 trijskanis.jpg (1138 bytes) Do,Mi,Sol 1,3,5.
Sekstakords T6 sekstakords.jpg (1052 bytes) Mi,Sol,Do1 3,5,1
Kvartsekstakords T64 kvartsekstakords.jpg (952 bytes) Sol,Do1,Mi1 b
Funkcijas ir trijskaņi un to apvērsumi uz galvenajām pakāpēm. Galvenās pakāpes ir 1,4,5. 1.Pakāpe ir Tonika. 4.Pakāpe ir Subdominante un 5.pakāpe ir Dominantes. Un apvērsumu sauc attiecīgi Dominantes sekstakords u.t.t.
  Trijskanis Sekstakords Kvartsekstakords
Tonika Tonikas trijskanis jeb T53 Tonikas sekstakords jeb T6 Tonikas kvartsekstakords jeb T64
Subdominante Subdominantes trijskanis jeb S53 Subdominantes sekstakords jeb S6 Subdominantes kvartsekstakords S64
Dominante Dominantes trijskanis jeb D53 Dominantes sekstakords jeb D6 Dominantes kvartsekstakords D64