alteracijaszimes.gif (1190 bytes)

Mūzikā ir dažādas zīmes, bet pazīstamākās alterācijas zīmes u atslēgas. Par tām jūs varat lasīt šajā sadaļā.

Alterācijas zīmes ir zīmes, kas paaugstina noti par pustoni ai pat toni. Alterācijas zīmes lieto arī gammās, lai iegūtu gammas pareizo skaņu. Lai nospēlētu jebkuru melno taustiņu, nepieciešamas alterācijas zīmes, jo bez alterācijas zīmēm pieraksta tikai notis, kas atrodas uz baltajiem taustiņiem. Alterācijas zīmes ir diēzi diezs.jpg (742 bytes) , bemoli bemols.jpg (693 bytes) un bekari bekars.jpg (719 bytes). Diēzi paaugstina skaņu par pustoni, bemoli pazemina noti par pustoni, bet bekari atsauc iepriekšējo zīmi. Visbiežāk alterācijas zīmes lieto minoros, jo minori dalās trijos veidos. Divos no tiem ir nepieciešamas alterācijas zīmes. Alterācijas zīmes, kas nepieciešamas gammām raksta pēc nošu atslēgas, bet pirms taktsmēra.

Nosaukums Apzīmējums Darbība
Diēzs diezs.jpg (742 bytes) Paaugstina skaņu par pustoni
Bemols bemols.jpg (693 bytes) Pazemina skaņu par pustoni
Bekars bekars.jpg (719 bytes) Atsauc zīmi

 

Mūzikas atslēgas daļās vairākās daļās. Tās apzīmē, kurā oktāvā atradīsies notis. Atslēgas var būt nošu atslēgas un basu atslēgas.
Atslēga Grafiskais attēls Nošu pieraksts. Pierakstīts Do, Mi, Sol, tikai atšķirīgās oktāvās. Oktāva (Skat. sadaļu oktāvas)
Nošu jeb sol atslēga nosuatslega.jpg (1086 bytes) nosuatslegapierh.jpg (3661 bytes) Pirmā oktāva
Basu jeb fa atslēga basuatslega.jpg (920 bytes) basuatslegapier.jpg (3338 bytes) Mazā oktāva