A

a cappella - kora dziedājums bez instrumentāla pavadījuma

accelerando (accel., acc.) - paātrinot

adagio - lēni, mierīgi

ad libitum (ad. lib.) - brīvi, pēc vēlēšanās, pēc patikas

allargando (allarg.) - paplašinot, palēninot

allegretto - vidēji ātri

allegro - ātri

andante - nesteidzoties, mierīgiem soļiem

andantino - nedaudz ātrāk par andante

a tempo - iepriekš'jā tempā, pamattempā