V

Vivace - dzīvības pilns, ļoti ātra tempa apzīmējums

vivo - dzīvi