U

Uguale - vienāds, vienlīdzīgs, līdzens

Urgente - steidzīgi