T

tacet - apzīmējums lielākai pauzei

tempo - temps, laiks, ritms, takts

teneramente, tenero - maigi, glāstoši

tenuto - izturēti

tranquillo - mierīgi

troppo - pārāk

tutta, tutti - visa, visi

tuttalaforza - ar visu spēku