S

sans pedale - bez pedāļa (norādījums klavieru spēlē)

scherzo - joks

scherzando, scherzoso - jokojot, rotaļīgi, ar humoru

sempre - visu laiku, vienmēr

sentimento - jūtas

senza - bez

sforzando - uzsvērti, ar spēku, akcentējot

simile - tāpāt, līdzīgi, turpināt kā iepriekš norādīt

smorzando - apslāpēti, dobji, izdziestot, palēninot un noklusinot

solemnis - svinīgs

sonore - skanīgi

sostenuto - izturēti

sotto - zem, apakš

sotto voce - pusbalsī

spirito - gars, dvēsele, dzīvi, apgaroti, spēcīgi

spiritoso con spirito - aizrautīgi, ar kvēli

staccato - atrauti, īsi

stretto - sasprindzinot, paātrinot

stringendo - paātrinot, steidzoties