R

rallentando, rallentato - palēlininot

rinforzando, rinforzato - pastiprinot

risoluto - droši, noteikti

ritardando - palēninot

ritenuto - palēninot, kavējoties

rubato - tempa ziņā brīvs atskaņojuma stils