P

passionato - patētiski, kaisli

patetico - pacilāti, patētiski

pesante - smagnēji, svarīgi, smagi

pianissimo - ļoti klusi

piano - klusi

pizzikato - stīgu instrumentu spēles paņēmiems, kad skaņu rada, raustot stīgu ar pirkstu, strinkšķinot

poco - maz, nedaudz

poco a poco - pamazām

poco piu -  mazliet vairāk

portamento - slīdoša pāreja no vienas skaņas uz otru

prestissimo - vispārākā pakāpe no presto

presto - ļoti ātri

tempo primo - pirmais temps