M

maestoso - svinīgi, cienīgi, majestātiski

marciale - maršveida

meno - mazāk

meno mosso - lēnāk

mezzo - mērens, vidējs

mezzo forte (mf) - vidēji skaļi

mezzo piano (mp) - paklusi

mezzo voce - pusbalsī

moderato - mēreni

molto - ļoti

morendo - izdziestot (pamazām noklusinot skaņu)

mosso - dzīvi

piu mosso - ātrāk straujāk

con moto - ar kustību paātrinātā tempā