F

fermata - apstāšanās, pietura (pagarinot skaņas vai pauzes ilgumu)

fine - beigas, nobeigums

al fine - līdz beigām, t. i. atkārtot skaņdarbu vai tā daļu līdz vietai, kas apzīmēta ar fine

forte (f) - skaļi, spēcīgi

fortissimo (ff) - ļoti skaļi

furioso - dusmīgi, saniknoti