Autores: Preiļu rajona
 Riebiņu vidusskolas
5.a klases skolnieces
Lāsma Vulāne un

 Evija Vasiļevska,

 mailto:kolgeit@inbox.lv